فرهنگستان هنر - وبینار توسعه کسب و کار برای هنرمندان وپرسونال برندینگ در هنر
نام و نام خانوادگی
Your Name
فرهنگستان هنر موسسه‌اي است با شخصيت حقوقي مستقل كه به نهاد رياست جمهوري وابسته است.
وبینار آنلاین، سامانه برگزاری وبینار، کلاس آنلاین، آموزش مجازی، جلسه آنلاین و سایر فعالیت های آنلاین میباشد.