فرهنگستان هنر - گفتگوهای راهبردی - نشست ششم - سیاست‌های معماری و شهرسازی در ایران و مسأله فرهنگ - مهندس سید محمد بهشتی شیرازی
این نام در داخل نشست نمایش داده خواهد شد
فرهنگستان هنر موسسه‌اي است با شخصيت حقوقي مستقل كه به نهاد رياست جمهوري وابسته است.
وبینار آنلاین، سامانه برگزاری وبینار، کلاس آنلاین، آموزش مجازی، جلسه آنلاین و سایر فعالیت های آنلاین میباشد.

بدون محدودیت،
در تماس باشید

نشست را به دقت
مدیریت و کنترل کنید

ارتباط صوتی و
تصویری برقرار کنید