فرهنگستان هنر - سلسله نشست های تاملی در رابطه استاد و شاگردی در آموزش هنرها (خوشنویسی)
نام و نام خانوادگی
Your Name
فرهنگستان هنر موسسه‌اي است با شخصيت حقوقي مستقل كه به نهاد رياست جمهوري وابسته است.
وبینار آنلاین، سامانه برگزاری وبینار، کلاس آنلاین، آموزش مجازی، جلسه آنلاین و سایر فعالیت های آنلاین میباشد.