آکادمی آموزشی شرکت پژوهش و توسعه امیرپیوند - کنترل کیفی ارشد هماتولوژی
این نام در داخل نشست نمایش داده خواهد شد
آکادمی آموزشی شرکت پژوهش و توسعه امیرپیوند با همکاری اعضاء هیات علمی و اساتید با هدف آموزش دوره‌های مختلف آزمایشگاهی و برگزاری کارگاههای آموزشی عمومی و تخصصی, دور‌های کارآموزی در حوزه‌های علوم آزمایشگاهی، ژنتیک، ملکولی و تضمین کیفیت تاسیس گردیده‌است.
وبینار آنلاین، سامانه برگزاری وبینار، کلاس آنلاین، آموزش مجازی، جلسه آنلاین و سایر فعالیت های آنلاین میباشد.

بدون محدودیت،
در تماس باشید

نشست را به دقت
مدیریت و کنترل کنید

ارتباط صوتی و
تصویری برقرار کنید